Tag Archives: mat

Öländska bönchips

6 Dec

Hittade goda och annorlunda chips från Öland idag. Precis som med Saltå Kvarns produkter så är förpackningen härligt formgiven! De är inte ekologiskt odlade, däremot skriver de såhär:

Bruna bönor har länge odlats på Öland.
Klimat och kalkhaltig jord passar bra för
bönodling. Odling av bruna bönor (och
såklart även andra bönor) är resurssnålt.
Dessutom binder bönodlingen kväve i
jorden vilket innebär att övergödningen
av Östersjön minskar. Så om vi äter mer
bruna bönor blir Östersjön friskare!

30% på utvalda ekologiska julklapps-plagg i Bonkelis webshop