Tag Archives: o2

Vattenlimousiner drivna av vindkraft från andelsel?

13 Maj

vindkraft båtcharter

Igår träffade Cajsa och jag Cecilia och Mikael från O2. Hanna och jag har ju två andelar i ett av deras vindkraftverk och vi diskuterade hur vi kan driva Ekocharters vattenlimousiner med andels-el. Förhoppningsvis lyckas vi i förlängningen få både Kastellholmen och Skeppsholmen att gå över till vindandelar! På bilden har vi precis glidit ut ur Djurgårdskanalen. /Jeppe

Nu dras våra bultar åt

31 Dec

02 andelar vindkraft

Äntligen är vårt vindkraftverk i Brahehus klart. Vi äger två andelar i ett av vindkraftverken och det räcker antagligen till två av de stora bultarna i fundamentet! Om några månader är vindkraftverket färdigtestat och inkört och vi får vår vindel för c:a 16 öre/kWh i självkostnadspris. Ganska skönt efter de senaste årens berg- och dalbanan på elmarknaden.

Vi ser det som ett långsiktigt sparande då det vi sparar på elräkningen ligger flera gånger över dagens bankräntor, på motsvarande summa vi investerat i vindkraftverket, och bidrar till en bättre framtid. Dessutom lånas inte ens sparpengar ut till alla möjliga dåliga projekt som de stora bankerna gör (bortsett från Ekobanken).

Detta är ett riktigt bra alternativ till att bara välja Bra miljöval-märkt el och löser de problem som diskuterats i media på sistone. /Hanna och Jeppe

O2 skriver:

Varje andel i ett vindkraftverk kostar  6 700 kronor och ger 1000 kWh per år till ett lågt och stabilt pris, för närvarande 16 öre/kWh. Du väljer själv hur många vindandelar du vill ha. Det är lönsamt både för dig med liten lägenhet som för villaägaren.

Vid utträde återbetalas dina vindandelar.

Som andelsägare bygger du nya vindkraftverk, istället för att bara köpa el från befintliga vindkraftverk. Varje verk minskar koldioxidutsläppen med 5000 ton per år. Ett vindkraftverk är energineutralt efter 3-6 månader.

Om vindkraftanläggningen i Brahehusen inte skulle byggts och motsvarande mängd elenergi produceras med hjälp av kolkraft innebär det:

• kolbrytning med 20 400 ton.

• utsläpp av koldioxid med 56 000 ton.

• utsläpp av svaveldioxid med 67 ton.

• utsläpp av kväveoxid med 56 ton.


Solceller till symaskinerna?

10 Maj

Om vi fick vårt eget tak att styra över så hade symaskinerna fått el från solceller. Nu blir det dessutom ”billigare”. Till sommaren ska det gamla stödet (70% i stöd till offentliga byggnader) omvandlas till 60% och även innefatta privatpersoner och företag.

Även ett förenklande av reglerna omkring inmatning till elnätet är på gång (när man producerar mer el än man förbrukar skickar ut det på elnätet).

I kombination med att finanskrisen minskat efterfrågan på solceller=sjunkande priser så är det verkligen läge att montera solceller på taket eller fasaden. Just nu får vi dock nöja oss med vindkraft ifrån Telge Energi men planer finns på andel i ett vindkraftverk istället.  /Jeppe

Läs mer:
DN
Fria Tidningar