Tag Archives: timeshifters sverige

Timeshifters Sverige

9 Jun

träbåtar i långholmskanalen och vid reimersholme

Genom Camino hittade jag ett intressant svenskt nätverk, de skriver såhär:
”Vad är Timeshifters

Timeshifters är ett nätverk som sprider kunskap och inspiration om hur vi bättre kan hantera vår tid för att öka människors välbefinnande och gynna miljön. Timeshifters bildades i mars 2010 som en samtalsgrupp i Göteborg.”

Med lite mer tid så skulle man hinna med att ta hand om en träbåt, laga ordentlig mat och fartbegränsningen (5,3 knop) i Ekocharters eldrivna vattenlimousiner blir enbart en fördel 🙂 . Frågan är vad som krävs för ett värderingsskifte där gott om tid blir status! /Jeppe

http://timeshifters.wordpress.com/