Tag Archives: camino

Timeshifters Sverige

9 Jun

träbåtar i långholmskanalen och vid reimersholme

Genom Camino hittade jag ett intressant svenskt nätverk, de skriver såhär:
”Vad är Timeshifters

Timeshifters är ett nätverk som sprider kunskap och inspiration om hur vi bättre kan hantera vår tid för att öka människors välbefinnande och gynna miljön. Timeshifters bildades i mars 2010 som en samtalsgrupp i Göteborg.”

Med lite mer tid så skulle man hinna med att ta hand om en träbåt, laga ordentlig mat och fartbegränsningen (5,3 knop) i Ekocharters eldrivna vattenlimousiner blir enbart en fördel 🙂 . Frågan är vad som krävs för ett värderingsskifte där gott om tid blir status! /Jeppe

http://timeshifters.wordpress.com/

Caminovän-annons

23 Feb

cradle to cradle tröjan moln i caminoSom Camino-vän får man en annons på köpet. I senaste numret som kom igår så är annonsen här bredvid med. Det är vår första (sista?) traditionella annons och frågan är hur mycket effekt den ger. Det är antagligen den andra annonsen i Sverige med Cradle to Cradle som huvudbudskap, den första var i tidskriften Form som i förra veckan hade en annons från Ardbo Golv om Dessos mattor. Har du sett  någon annan?

Angående temat ”Havet” som Camino kör denna gång så kan man läsa en kommentar här:  http://ekocharter.wordpress.com/2011/02/22/havet-i-camino/ /Jeppe